jtemplate.ru - free Joomla templates

Nghị định liên quan đến phát triển lực lượng sản xuất ở các vùng miền núi, trong đó có khu vực tự trị Daghlig Garabagh đã được thông qua trước khi xảy ra xung đột Daghlig Garabagh. Đã có các công trình xây dựng chuyên sâu tại Daghlig Garabagh và các khu vực bị chiếm đóng tại thời điểm khởi đầu cuộc xung đột. Các doanh nghiệp quy mô lớn đã được mở và máy móc và phương tiện vận chuyển mới đã được chuyển giao cho khu vực. Các doanh nghiệp lớn sản xuất vật liệu xây dựng và nhà máy đá cẩm thạch cũng được xây dựng ở Daghlig Garabagh. Toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật cho các dự án xây dựng thành lập mới đã bị phá hủy và không có dự án nào trong số các dự án tiềm năng được thực hiện vì sự chiếm đóng của Armenia.

Các ngành công nghiệp của khu vực chiếm một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Azerbaijan. Thực phẩm, công nghiệp nhẹ và doanh nghiệp về xây dựng đã phát triển mạnh mẽ.

Nguồn tài nguyên nông nghiệp và tự nhiên lớn tạo được ảnh hưởng tích cực nhất đến sự phát triển của các ngành nói trên.

Sản xuất bơ-pho mát, rượu vang và các ngành công nghiệp nhẹ có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho người dân thực phẩm-vật liệu và phát triển nhất so với các ngành công nghiệp khác trong các lãnh thổ bị chiếm đóng. Khu vực tự trị Daghlig Garabagh, nhờ cấu trúc ngành công nghiệp và trình độ phát triển đứng thứ 4 trong số các khu vực kinh tế của Azerbaijan Xô Viết cũ (Absheron, Ganja-Gazakh, Nakhchivan AR).

Tiềm năng công nghiệp của các vùng bị chiếm đóng chủ yếu tập trung ở khu vực tự trị Daghlig Garabagh. Hầu hết các doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng (137 doanh nghiệp) được đặt tại khu vực này. Tạo ra 40% sản phẩm công nghiệp trong các khu vực bị chiếm đóng và tập trung 18,7% tài sản quan trọng. Vùng Fizuli và Agdam có 5% sản phẩm công nghiệp và 41% tài sản quan trọng. Vị trí ngành công nghiệp và xây dựng đã bị chiếm bởi các khu vực hành chính Aghdam và Fizuli (51% sản phẩm công nghiệp và 41% tài sản quan trọng). Ngành công nghiệp của năm khu vực hành chính còn lại - Lachin, Kelbejer, Jabrail, Gubadly và Zangilan quá yếu. 27% sản phẩm công nghiệp nói chung, 3,4% tài sản quan trọng trong năm 1988, tại Azerbaijan hình thành một phần của khu vực bị chiếm đóng.

Các vùng bị chiếm đóng có tỷ lượng cụ thể như sau tại Azerbaijan Xô Viết:

Vật liệu để xây dựng các bức tường - 11,0%, vôi - 7,8%, vật liệu xây dựng - 3,0%, giày - 11,0%, thịt - 5,0%, thực phẩm đóng hộp - 6,9%, bò Sữa - 25,2%, nguyên liệu rượu vang - 35%, lụa thô - 13,5%, len - 19,3% nước khoáng - 11,5%.. v..v.

Các doanh nghiệp đóng nước khoáng Istisu và Turshsu ,đá cẩm thạch Karabakh và Agdam, các nhà máy đá, các loại rượu vang chất lượng cao và phổ biến rộng rãi Agdam và các sản phẩm khác của nhà máy rượu vang, các doanh nghiệp bơ-pho mát, nhà máy dệt, nhà máy sản xuất giày, khu phức hợp lụa Karabakh và những doanh nghiệp khác đã có hoạt động trong các khu vực này. Hơn 50 chi nhánh của doanh nghiệp Baku nằm trong khu vực bị chiếm đóng. Tổng cộng, hơn 183 doanh nghiệp xây dựng công nghiệp và 127 còn lại trong khu vực.

Đối tượng truyền thông: tuyến truyền thông và các đối tượng mạnh mẽ đã được thiết lập trong khu vực. 25.000 km đường bộ và quốc gia, 160 cây cầu với tổng chiều dài 3.984 m; đường điện với tổng chiều dài 14.500 km, 2.500 máy biến áp, 2.300 km đường ống nước, 2.000 km đường ống khí đốt, 240 km đường nước thải, 160 lưu vực thoát nước, hơn 34 trạm phân phối khí và các trạm điện thoại cho 35.000 số đã bị phá hủy trong khu vực.

Hiện nay, có bốn sân bay, các đường ống dẫn khí Baku-Agdam và Horadiz-Nakhchyvan và các đối tượng chiến lược khác còn nằm trong khu vực bị chiếm đóng.

Vì vậy, hơn 310 đối tượng công nghiệp và xây dựng nằm trong khu vực bị chiếm đóng bởi Armenia. Các đối tượng này đã cung cấp 11,0% vật liệu làm tường, 11% sản lượng giày, 25,2% bơ, 35% nguyên liệu rượu, 13,5% lụa thô, 15% khoáng của cả nước và những sản phẩm khác sản xuất tại Azerbaijan. 

Vụ Kinh tế và Địa lý Xã hội BSU

 

Free counters!