jtemplate.ru - free Joomla templates

Garabagh là một trong những khu vực cổ xưa của Azerbaijan. Tên gọi này là một phần không thể tách rời của Azerbaijan gồm hai từ Azerbaijan khác nhau: "gara" (đen) và "bag" (vườn). Sự kết hợp của hai từ này cũng cổ xưa như quốc gia Azerbaijan. Sự kết hợp của hai chữ cùng với các phần nhất định của Azerbaijan trong mọi phần của thế giới là một lời sấm. Từ Karabakh đưa ra bởi quốc gia Azerbaijan là một phần của vùng đất bản địa của họ được sử dụng lần đầu tiên cách đây 1.300 năm (vào thế kỷ thứ 7)!?. Lúc đầu, Karabakh đã được sử dụng như một định nghĩa lịch sử-địa lý, nhưng sau đó nó biến đổi để bao gồm một khu vực địa lý rộng hơn. Tiện thể, khía cạnh này là rất điển hình cho Azerbaijan: thành phố Nakhchivan - khu vực Nakhchivan, thành phố Sheki - khu vực Shaki, thành phố Ganja - khu vực Ganja, thành phố Lenkoran- vùng Lenkoran,…

Lịch sử hình thành Garabagh với tư cách là tên của một khu vực cụ thể, đưa ra một lời giải thích khoa học hơn cho từ nguyên của nó. Bởi vì từ "gara" có ý nghĩa khác trong ngôn ngữ Azerbaijan (cũng giống như trong ngôn ngữ Turkic khác) - ví dụ như "sih" (dày đặc), "Galin" (dày), "boyuk" (to, llớn), "tund" (mạnh), và những thứ khác. Từ quan điểm này từ Karabakh có nghĩa là "gara bag" (vườn tối), đó là "boyuk bag" (một khu vườn lớn), "six túi" (một khu vườn rậm rạp), "galin bag" (một khu vườn rậm rạp), "safali bag" (một khu vườn đẹp như tranh vẽ) và những ý nghĩa khác. Như vậy, từ "Karabakh" thuộc về người Azerbaijan giống như bản thân Karabakh hiện nay.

Khi Karabakh là một chủ đề của cuộc thảo luận, câu hỏi về vị trí của Karabakh xuất hiện trước. Phần nào của Azerbaijan không bao gồm Karabakh? Câu trả lời cho câu hỏi quan trọng này, và cần hiểu được vấn đề của "Daghlig Garabagh" được tạo ra bởi người Armenia. Hãy để chúng tôi tự giải quyết về nguồn gốc để trả lời câu hỏi. Khi vương quốc khan Karabakh của Azerbaijan bao gồm lãnh thổ này ,nhiếp chính của nó là Mirza Jamal Javanshir khi xem xét câu hỏi này đã viết: "Theo lịch sử cổ đại của cac cuốn sách lịch sử, Karabakh": "Theo những cuốn sách lịch sử cổ đại biên giới của Karabakh là: từ phía nam sông Araz - từ cầu Hudapharin đến cầu Sinig. Hiện nay dân số của Gazah, Shamseddin và Demerchi-Hesenly sống gần cây cầu này và người Tatar Nga gọi nó bằng từ tiếng Nga là Krasniy Most. Đó là Cầu Đỏ từ phía đông -.. sông Kur, chảy vào sông Araz trong làng Javad và chảy vào Biển Caspian Từ phía bắc -. sông Goran, chảy từ biên giới Yelizavetpol của Karabakh đến sông Kur, qua nhiều vùng và đến sông Araz. Từ phía tây -. các vùng núi cao của Karabakh gọi là Kusbek, Salvarti, Erikli.

Mô tả rất chi tiết về các lãnh thổ và biên giới của Karabakh ở giai đoạn đầu tiên của sự chiếm đóng và đô hộ của đế chế Nga được giải thích bởi các yếu tố sau đây: 1) Thực tế này được mô tả bởi một người chính thức kết nối trực tiếp với chính phủ của Karabakh, nói cách khác, thực tế này được phản ánh trong một tài liệu chính thức được viết bởi một đại diện chính thức của Nga; 2) Mặt khác thực tế này không chỉ dựa vào các thực thi và thực tế, nhưng nó cũng cho thấy sự phản ánh trong tài liệu tham khảo. Không phải ngẫu nhiên mà các cuốn sách cổ được sử dụng để chứng minh vị trí của Mirza Jamal. Có một định nghĩa chung về Karabakh mà không chỉ được sử dụng cho Daghlig Garabagh mà cho cả vùng núi và đồng bằng. Nói cách khác, sự kết hợp của từ "Daglig Garabag" (núi Karabakh) là một sản phẩm của các giai đoạn tiếp theo, các tên được đặt cho một trong những phần của Karabakh bởi các can thiệp ly khai. Ngay cả một logic thông thường cũng chứng minh thực tế này: Nếu có "Daglig Garabag" thì cũng phải có Karabakh bằng hoặc trũng! Thực tế là có cả Daghlig Garabagh và Karabakh trũng (có nghĩa là Karabakh bằng phảng) ở Azerbaijan! Và luôn luôn, cả vùng Daglig trũng (bằng phẳng) và (miền núi) Karabakh trong tất cả các giai đoạn lịch sử là quê hương của một quốc gia - Azerbaijan, quốc gia đã có trong ngôn ngữ riêng từ "gara" và bag"! Hàng trăm mô hình cổ xưa nhất và hiếm nhất của văn hóa dân gian mà là những viên ngọc trai âm nhạc nổi bật của dân tộc Azerbaijan, được tạo ra tại Karabakh và có liên quan đến Karabakh.

Học viện Lịch sử mang tên A.Bakykhanov của ANAS

 

Free counters!